صالح سپهری فر

اعتماد کارساز است!

توضیح مختصر

کتاب «اعتماد کازساز است» به بررسی مولقه‌های سازنده پدیده اعتماد و شیوه‌های تقویت آن در ارتباطات انسانی می‌پردازد.