ذهنیت رشد
«ذهنیت رشد» دقیقا به چه معناست؟

در سال ۲۰۰۶ بود که کتابی با عنوان «ذهنیت: روان‌شناسی نوین موفقیت» توسط پروفسور کارول دوک (Carol S. Dweck)  استاد روان‌شناسی دانشگاه استنفورد منتشر شد. خانم دوک در این کتاب دو مفهوم کلیدی با عنوان «ذهنیت رشد» (Growth Mindset) و «ذهنیت ثابت» (Fixed Mindset) را

بیشتر بخوانید