تغییر معنای باهوش بودن در عصر هوش مصنوعی
تغییر معنای هوشمندی در عصر هوش مصنوعی

بسیاری از کارشناسان و موسسات پژوهشی پیش‌بینی کرده‌اند که پیامدهای روند ماشینی شدن در بخش خدمات به مراتب گسترده‌تر از پیامدهای این روند در بخش تولید است. تخمین ها حاکی از آن است که تعداد شغل‌هایی که به خاطر اتوماسیون در دنیای خدمات از بین

بیشتر بخوانید